Αφαίρεση μορφωμάτων προσώπου και πλαστική αποκατάσταση

Διάφορα αίτια μπορεί να οδηγήσουν στο σχηματισμό μορφωμάτων στο πρόσωπό μας. Τέτοια μορφώματα είναι οι μελαχρωματικοί σπίλοι (ελιές), οι σμηγματογόνες κύστεις, τα μελανώματα, τα επιθηλιώματα, τα διάφορα καρκινώματα κλπ.

Σε ορισμένες περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητη η χειρουργική τους αφαίρεση. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ένα απλό χειρουργείο που πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία. 

Αρκετές όμως φορές τα μορφώματα είναι μεγάλα και μετά την αφαίρεση  τους δημιουργούνται μεγάλα ελλείμματα που απαιτούν για την κάλυψή τους τη χρήση μοσχευμάτων και κατάλληλη πλαστική αποκατάσταση ώστε να μην δημιουργούνται δυσμορφίες στο πρόσωπο.

Φαίνεται ο σχεδιασμός των κρημνών (παρειακών και μετωπιαίου) κατά την διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης που έγινε με γενική αναισθησία λόγω του εκτεταμένου της βλάβης. Στην εικ.1δ φαίνεται το αποτέλεσμα στο τέλος του χειρουργείου. Οι κρημνοί είναι στην θέση τους.
Η επέμβαση έγινε σε συνεργασία με την Οφθαλμίατρο κ. Αδαμαντία Βουδούρη για μεγαλύτερη ασφάλεια επειδή η βλάβη ήταν πολύ κοντά στο μάτι και με την δημιουργία των κρημνών δεν έπρεπε να διαταραχθεί η οφθαλμική λειτουργία.